Bli med i kampanjekomiteen for 2024!

Vil du være med å drive Stopp hatprat sin jubileumskampanje i 2024?
20230808_121256

Har du noen gang følt deg maktesløs og alene i møte med hatprat? Slik trenger det ikke være. Stopp hatprat er her for å være en møteplass for alle som ønsker å gjøre noe for å motvirke hatprat og skape et bedre samfunn sammen. 

I 2024 markerer Stopp hatprat 10 år og ønsker å være mer synlig på nett. Derfor gjennomfører vi en kampanje med aksjonsdager på nett der vi sammen mobiliserer og styrke ungdoms evne til å håndtere og svare hatprat, og flere samlinger på Utøya for å støtte opp om kampanjen.

Nå søker vi fire ungdommer til kampanjekomiteen som skal planlegge og følge kampanjeaktivitene i 2024. Kampanjekomiteen støttes av en kampanjekoordinator som tilrettelegger for aktivitetene.

Kampanjen vil bestå av aksjonsdager som er internasjonale menneskerettighetsdager og nasjonale merkedager der vi har et budskap og deler innhold på nett, og samlinger på Utøya der vi går mer i dybden og planlegger og utvikler kampanjen. Siden hver dag har litt forskjellige fokus så vil vi samle en egen aksjonsdag-gruppe til å planlegge hver av dagene. 

Planleggingsmøte

Om det lar seg gjøre ønsker vi ha et planleggingsmøte før jul for å komme i gang. 

  • Enten tirs 12. kl 15-20,
  • ons 13. des på dagen kl 10-15 eller på kvelden kl 15-20
  • eller tors 14. des kl 10-15 

Fakta

Hva?Kampanjekomite som skal planlegge jubileumskampanjen og aktiviteter for 2024
Når?Aktiviteter fra februar til november 2024, oppstartsmøte desember
Hvem?Ungdommer i alderen 15-25 år 
Hvordan?Planlegge aksjonsdag (6. februar) og to samlinger på Utøya (1.-4. mars og 12.-16. august). Oppfølging og evaluering av aksjonsdager gjennom 2024.
SøknadSøk innen 7. desember her.

Hvem er jeg?

Vi søker deg som er ungdom og engasjert i å forebygge hatprat og ønsker å være aktiv i å planlegge og drive kampanjeaktiviteter på nett. 

Selv om det er ønskelig er det ikke et krav om erfaring med kampanjevirksomhet eller innholdsskaping i sosiale medier. 

Hva forventes av meg?

Som medlem så er du med å planlegge aksjonsdagen for lanseringen 6. februar, kampanjesamlingen på Utøya 1.-4. mars og aktivistleir 12.-16. august. Kampanjekomiteen vil planlegge og holde programmet på samlingen. Hver samling vil ha et fysisk planleggingsmøte og så digitale møter for å planlegge og evaluere. 

Vi har også to samlinger til på Utøya i 2024. En workshopsamling 7.-10. april og jubileumskonferanse 14.-17. november som også er relevante for kampanjen, men disse er det ikke obligatorisk for kampanjekomiteen å delta på.

Foruten å planlegge lanseringsdagen så har komiteen ansvar for å følge opp og evaluere aksjonsdagene sammen med kampanjekoordinator og ha komitemøter minst en gang i kvartalet. Man må ikke delta på samtlige aksjonsdager, men man har et ansvar for å evaluere og følge opp kampanjen.

Hva får jeg?

Du kan være med å skape drømmekampanjen du selv skulle ønske fantes. Du vil lære mye om hvordan drive vellykket kampanje og få relevante erfaringer for fremtidig arbeidsliv. Du får også en attest for å ha deltatt i kampanjekomiteen

Foruten muligheten til å drive en nasjonal kampanje mot hatprat og delta på flere samlinger på Utøya, får hver av deltakerne i kampanjekomiteen et honorar på 10 000 kr for sitt bidrag til ekspertgruppen, fordelt på 2500 kr per kvartal. Dette forutsetter at man bidrar til aktivitetene beskrevet overfor.