Samling: Hvordan håndtere og svare hatprat? 7.-10. april

VIL DU BLI BEDRE PÅ Å HÅNDTERE OG SVARE PÅ HATPRAT?
Bli med på vår samling på Utøya der vi samler engasjerte ungdommer og voksne til å utforske hvordan vi kan håndtere og svare på hatprat.
20230810_124451

Hatprat forekommer på alle arenaer – i skolen, på jobb, i fritidsorganisasjoner og ikke minst på nett.

Vi i Stopp Hatprat vet hvor vanskelig det er å svare og håndtere hatprat, derfor ønsker vi å invitere til samling 7. til 10. april hvor dere blir tryggere på å gjenkjenne hatprat og å få gode verktøy til å håndtere hatprat i deres hverdag og lokalmiljø. Resultatet blir en handlingsplan for et endringsprosjekt dere kan gjennomføre lokalt.

På samlingen har vi plass til opptil 24 deltagere fra forskjellige organisasjoner, dette være skoler, ungdomsråd, fritidsklubber eller andre. Vi ønsker at to ungdommer i alderen 14-22 år reiser sammen med en voksen, der alle tre vil være likeverdige deltakere som bidrar på lik linje. Samlingen er gratis og vi dekker også rimeligste reisevei og opphold.

Når7. – 10. april (avreise Oslo kl 11.30 søndag, tilbake kl 18.00 onsdag)
HvorUtøya, en time fra Oslo.
MålgruppeTo ungdommer i alderen 14-22 år sammen med en voksen, alle tre er likeverdige deltakere og bidrar på samlingen og i gjennomføring av oppfølgingsaktivitetene.

Voksne som jobber med ungdom som f.eks.:
– Lærere, sosialrådgivere, miljøarbeidere, helsesykepleiere eller andre ansatte i skolen med sine elever
– Organisasjoner og ungdomsorganisasjoner med sine ungdommer
– Fritidstilbud og oppsøkende ungdomsarbeid med sine ungdommer
– Ungdomskoordinatorer, SLT-koordinatorer og andre ansatte i kommuner med sitt ungdomsråd / sine ungdommer
PrisArrangementet er gratis og vi dekker rimeligste reisevei og opphold (verdi ca. 6000 kr)
Søknadsfrister Søknadsfrist torsdag 7. mars.
2023_0508_04032700-2

Hva skjer på samlingen?

På samlingen skal vi jobbe med hva hatprat er, hvorfor hatprat forekommer og hvordan dere kan håndtere og svare på hatprat. Samlingen tar utgangspunkt i øvelser, samtaler og refleksjoner der deltakernes erfaringer og tanker står i sentrum, samtidig som vi vil jobbe konkret med handlingskompetanse i møte med hatprat.

Resultatet fra samlingen er at dere reise tilbake med en handlingsplan for et endringsprosjekt dere kan utføre i deres nærområde for arbeidet mot hatprat. Det gjør at arbeidet mot hatprat ikke avsluttes på samlingen, men tas med tilbake og fortsetter hjemme. Hva innholdet i endringsprosjektet deres skal være, er opp til dere – det kan være alt fra å gjennomføre øvelser, lage en kampanje eller holde en workshop.

image56

Mål for samlingen

Formålet med samlingen er å utvikle deltakernes handlingskompetanse i å håndtere og svare hatprat.

Mål:

  • Øke kunnskap om hva hatprat er, hvordan det oppstår og hvordan reagere på det 
  • Tilrettelegge for en trygg møteplass der deltakerne får dele erfaringer mellom og på tvers av aldersgrupper
  • Bevisstgjøre og utfordre sine egne og hverandres holdninger
  • Samle og utvikle øvelser i å håndtere og svare hatprat
  • Lage egne oppfølgingsplaner med lokale oppfølgingsaktiviteter
20230808_121256

Program

søndag 7.aprilmandag 8. apriltirsdag 9. aprilonsdag 10. april

11.30 Avreise Oslo S 
12.30 Ankomst Utøya
08.30 Frokost 08.30 Frokost 08.00 Frokost
09.30 Intro for dagen
09.45 Hva er hatprat?
09.30 Intro for dagen
09.45 Utvikle handlingskompetanse
09.00 Intro for dagen
09.15 Prøve ut nye måter å svare og lage oppfølgingsplaner
12.30 Lunsj12.30 Lunsj12.30 Lunsj12.30 Lunsj
13.30 Omvisning på Utøya 
16.00 Introduksjoner
Bli kjent & teambuilding Mål og program
14.00 Hvordan reagere på hatprat?14.00 Påfyll

Utforske nye måter å svare på
13.30 Veien videre og evaluering 
17.30 Refleksjonsgrupper17.30 Refleksjonsgrupper
16.00 Avreise fra Utøya
18.00 Ankomst Oslo S
18.00 Middag18.00 Middag
20.00 Sosialt program20.00 Sosialt program
20230809_222843

Samlingen organiseres i samarbeid med Utøya AS og er finansiert av Sparebankstiftelsen og Kulturdepartementet, samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin støtteordning for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.