Bevegelsen mot hatprat

Hvordan kom Stopp hatprat til og hvordan jobber vi for å skape møteplasser for de som vil svare og bekjempe hatprat?

Vår historie

Hvordan ble Stopp hatprat til?

Verdier

Hvordan kan vi bruke menneskerettigheter for å forebygge og svare hatprat?

Møteplasser

Bli med i ungdomsnettverket, delta på ungdomskonferansen eller bli ungdomsambassadør og hold workshops.

Aktiviteter

Vi har samlinger, kurs, workshops og kampanjeaktiviteter.

Vår historie

Oppgjør med hatet

Stopp hatprat er en bevegelse av unge mennesker for menneskerettigheter og mot hatprat på nett. Utgangspunktet var terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011 der terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 person i regjeringskvartalet og på AUF sin sommerleir på Utøya. Handlingene vekket sterke reaksjoner langt utover Norges grenser og representanter i Europarådets ungdomsråd tok initiativet til å starte en bevegelse som skulle ta oppgjør med hatet som ledet til terrorhandlingene. På den internasjonale dagen mot rasisme 21. mars 2013 ble No Hate Speech Movement lansert av daværende generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland.

20220821_161847

Nasjonal bevegelse

I Norge ble en arbeidsgruppe bestående av 8 frivillige organisasjoner gitt oppgaven om å drive bevegelsen nasjonalt av Barne- og familiedirektoratet høsten 2013 og bevegelsen lanserte på Safer Internet Day 11. februar 2014 der Diskriminering- og likestillingsombudet holdt åpningsinnlegget. På dette tidspunktet var alt drevet frivillig og uten noen form for statlig støtte. Dette skulle snart endre seg og siden sommeren 2014 har bevegelsen fått støtte over statsbudsjettet. Raskt tilsluttet mange organisasjoner seg bevegelsen som i dag har over 50 organisasjoner i ryggen.

Bevegelsen fortsetter

Europarådets kampanje skulle ta slutt i 2015, men ble videreført til 2018. Jobben var ikke ferdig. I Norge har bevegelsen blitt en del av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-20) og så regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023. Norges handikapforbund Oslo har siden 2015 vært vertskap for bevegelsen.

Menneskerettigheter

I Norge har bevegelsen hele veien hatt fokus på å bekjempe av hatprat gjennom kunnskap og bevisstgjøring. Menneskerettighetsopplæring har utgjort kjernen i bevegelsens aktiviteter og håndboken i menneskerettighetsopplæring mot hatprat, Bookmarks, sine øvelser har vært brukt til å engasjere ungdom over hele Norge. Bevegelsen har skapt møteplasser for å engasjere ungdommer, ungdomsarbeidere og ledere, lærere, organisasjoner, institusjoner og myndigheter til å forebygge og bekjempe hatprat. Hatprat må vi bekjempe sammen, bare slik kan vi komme i mål.

Verdier

1. Skape en menneskerettighets- kultur

Stopp hatprat har som formål å skape en menneskerettighetskultur mot hatprat. Vi mener at for å forebygge og bekjempe hatytringer er det like viktig å fremme respekt for menneskerettighetene, som å ta til motmæle.

Gjennom menneskerettighetsopplæring utvikler vi respekt for egne og andres menneskerettigheter og får mot og ferdigheter til å handle når menneskerettighetene brytes.

2. Forebygge og bekjempe hatprat

Det er flere tilnærminger til å stoppe hatprat. Forebygging hindrer at hatprat skjer og bidrar til å skape inkluderende holdninger. Bekjempelse handler om å møte hatprat når det har skjedd og svare på beste måte, enten det er å anmelde eller gå i dialog

3. Lære om gjennom og for mennskerettigheter

Menneskerettighetsopplæring handler om å ha de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og holdningene for å leve sammen som demokratiske medborgere i mangfoldige samfunn. Kompetanse som er nødvendig for å forholde seg kritisk til informasjonen man blir eksponert for i våre digitale hverdager og virkeligheter. Det er en kompetanse vi trenger for å svare hatprat og forsvare menneskerettigheter. Digital kompetanse er viktig når man møter hatprat på nett.

Menneskerettighetsopplæring handler ikke kun om å lære kunnskaper om hvilke rettigheter vi har og hvordan disse kan beskyttes, men handler videre om å lære ferdigheter for menneskerettigheter ved å forsvare og fremme disse og hvordan vi kan utvikle verdier/holdninger gjennom menneskerettigheter ved å la menneskerettigheter være grunnlaget for måten vi lærer på.

Møteplasser

Møteplassene er der vi jobber sammen for å bekjempe hatprat. Vi har fire faste møteplasser som er åpne for de som ønsker å bli med i Stopp hatprat.

Ungdoms-ambassadørene

VÅRE ANSIKTER UTAD

Ungdomsambassadørene er unge forbilder fra hele landet som bekjemper hatprat gjennom workshops, innlegg, debatter, stands, leserinnlegg og andre kampanjeaktiviteter.

Ungdoms-konferansen

SVAR HATPRAT SAMMEN

Ungdomskonferansen er årets høydepunkt der ungdom fra hele Norge samles for å sammen gjøre en innsats for å bekjempe hatprat.

Ungdoms-nettverket

HOLD DEG OPPDATERT

Ungdomsnettverket er en mailingliste og Facebook-gruppe for deg som vil få informasjon om hva som skjer i Stopp hatprat og muligheter for å delta.

Praktiker-nettverket

HOLD WORKSHOPS

Praktikernettverket er et nettverk av ungdomsarbeidere, ungdomsledere og lærere som vil bruke menneskerettighets-opplæring for å bekjempe hatprat gjennom workshops med ungdom.

Ungdomsambassadørene

Ambassadørene er engasjerte ungdommer som ønsker å gjøre en innsats for å forebygge og motvirke hatprat. Man blir ambassadør gjennom å delta på en aktivitet for ungdomsambassadører. Som ungdomsambassadør er man en del av en gruppe på ca. 50 ambassadører som representerer man Stopp hatprat utad gjennom leserinnlegg, appeller, panelsamtaler, ekspertgrupper, høringer, osv. En av de viktigste tingene ambassadørene gjør er å holde ung-til-ung workshops for skoler, ungdomsklubber og andre ungdomsgrupper.

Ambassadører rekrutteres fortløpende. For å bli ambassadør, send oss en epost hvor du forteller om deg selv og hvorfor du vil bli ambassadør.

Ungdomskonferansen

Ungdomskonferansen er Stopp hatprats årlige møteplass for alle som vil bekjempe hatprat. Her møtes ungdommer fra hele Norge med alle slags bakgrunner. De er representanter av ungdomsråd,-partier, – organisasjoner og er aktivister som samles til felles innsats mot hatprat.

Målene med ungdomskonferansen er å lære mer om konsekvensene av hatprat, utveksle erfaringer med gode praksiser, bygge nettverk og gå i debatt med med ulike samfunnsaktører bl.a politikere og forskere.

Meld deg inn i ungdomsnettverket for å få mer informasjon

Ungdomsnettverket

Vil du engasjere deg mot hatprat? Ungdomsnettverket består av enkeltindivider og organisasjoner som støtter Stopp hatprat og ønsker bidra til å bekjempe hatprat.

Du får tilsendt informasjon om muligheter for å delta på aktiviteter i Stopp hatprat og andre ting som skjer på feltet.

Å melde seg inn i ungdomsnettverket er uforpliktende og du kan når som helst trekke deg.

Innmelding

Jeg samtykker til at Stopp hatprat kan lagre min kontaktinformasjon hos Mailchimp for å sende meg informasjon om Stopp hatprat og ungdomsnettverket.

Du kan når som helst melde deg av ved å trykke på unsubscribe i bunnteksten på epostene. Les Mailchimp sine betingelser her.

Det er 172 individer og 55 organisasjoner og institusjoner som er med i nettverket.

Disse organisasjonene støtter Stopp hatprat
 1. Antirasistisk Senter
 2. Buskerud FpU
 3. Den Norske Helsingforskomiteen
 4. Det Europeiske Wergelandsenteret
 5. Dialogpilotene
 6. Elevorganisasjonen
 7. ELSA Norge
 8. Europeisk Ungdom
 9. Foreningen Fremmed
 10. Grønn Ungdom
 11. Harry Benjamin Ressurssenter
 12. Ungdomsbase ved Hitra Kommune
 13. Inforegi AS
 14. JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner
 15. Juvente
 16. Landsforeningen mot rasisme
 17. Likestillings- og diskrimineringsombudet
 18. LNU – Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
 19. Menneskerettighetsalliansen
 20. MiladForlag
 21. Minotenk
 22. MOT
 23. Nei til EU
 24. Norges Handikapforbund
 25. Norges Handikapforbund Oslo
 26. Norsk Folkehjelp
 27. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 28. Operasjon Dagsverk
 29. OsloMet
 30. Pinup Norway
 31. Press, Redd barna ungdom
 32. RAFTO-stiftelsen
 33. Redd barna
 34. Reform
 35. Ringebu ungdomshus
 36. Røde kors ungdom
 37. Romaniahjelpen Vestlandet
 38. Sex og politikk
 39. Shokkin Group Norge
 40. Skeiv Ungdom
 41. Skeiv Verden
 42. SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
 43. Stopp diskrimineringen
 44. The Social Media Promise
 45. Trygg i Askim
 46. Uloba – Independent Living Norge
 47. Ungdom mot EU
 48. Ungdom Mot Narkotika
 49. Ungdommens fylkesråd Nordland
 50. Ungdommens fylkesting Vest-Agder
 51. Ungdomspanelet i Møre og Romsdal (rådgivende organ for Møre og Romsdal fylkeskommune)
 52. Unge duer
 53. Unge Funksjonshemmede
 54. Utekontakten i Tønsberg
 55. Utrop

Praktikernettverket

Les mer om praktikernettverket for voksne som jobber med ungdom her.

Aktiviteter

For å nå målene sine organiserer og deltar Stopp hatprat på ulike aktiviteter

Workshops er aktiviteter der ungdom lærer hva hatprat er og hvordan de kan svare hatprat. Vi bruker Europarådets håndbok i menneskerettighetsopplæring mot hatprat, Bookmarks.

Bookmarks består av øvelser som bidrar til utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger for å forebygge og bekjempe hatprat og styrke menneskerettigheter basert på deltakernes behov.

Samlinger og kurs er aktiviteter der personer som jobber med ungdom kan dele erfaringer og diskutere problemstillinger knyttet til hatprat. På kursene utvikler deltakerne kompetanse i hvordan bruke menneskerettighetsopplæring for å lære ungdom om hatprat. Aktivitetene har en praktisk tilnærming og fokus på å bruke det man har lært i sitt arbeide.

Nettmøter er møteplasser for ungdomsnettverket, praktikernettverket og ungdomsambassadørene der vi tilbyr faglig påfyll, diskuterer ulike temaer og gode måter å jobbe for å bekjempe hatytringer.

Sosiale media er plattformer hvor vi setter fokus på dagsaktuelle temaer og problemstillinger. Gjennom Facebook og Instagram ønsker vi engasjere, bevisstgjøre og skape dialog med ungdom.

Kampanjeaktiviteter er aktiviteter som bidrar til å endre holdninger og øke bevissthet om problemet med hatprat og hvordan vi kan møte og svare hatprat. De kan være laget på møteplassene av frivillige eller andre vi samarbeider med.