Vil du lage nye verktøy for å håndtere og svare hatprat?

Bli med i vår ekspertgruppe for lokale strategier der du kan planlegge samling i oktober og utvikle verktøy for å jobbe strategisk. Søknadsfrist mandag 11. september!

Om samlingen workshops for å svare hatprat 7.-10. april

I vårt daglige arbeid møter vi skoler, fritidsklubber, kommuner og organisasjoner som opplever at deres ungdommer enten bruker eller påvirkes av hatytringer de møter på nett eller i hverdagen. De savner verktøy og og lurer på hvordan de best kan håndtere og svare hatpraten. Og hva kan vi egentlig gjøre?

I Stopp hatprat og hos mange andre som jobber med forebygging gjennom menneskerettighesopplæring bruker vi ulike deltakende øvelser for å styrke barn- og unges kompetanse i å forstå og håndtere hatprat. Og selv om disse er gode øvelser, så er det krevende å nå i mål med å gi verktøy for å svare. Å lære nye kompetanser og handlingsmåter er krevende og det krever ofte praksis og øvelse.

Så hvordan kan vi best bruke workshops for å gi ungdom kompetanse til å svare og håndtere hatprat? Og hvordan kan vi tilrettlegge så ungdom kan bruke kompetansen til å lage svar på hatprat som de kan dele gjennom aksjonsdager på nett?

På workshopsamlingen vil vi sette fokus på verktøy for å svare hatprat og lage og teste ut nye øvelser vi kan bruke til dette formålet. Deltakerne vil være 8 voksne som sammen og 16 ungdommer fra hele landet får styrket sin kompetanse i hvordan holde workshops og bidra til utviklingen av de nye øvelsene. Vi inviterer eksterne aktører som allerede har øvelser som fokuserer på hvordan håndtere og svare til å gjennomføre sine øvelser med gruppen.

Ekspertgruppen sin oppgave blir å planlegge samlingen og levere et firedagers program, utvikle nye øvelser for å svare og håndtere, og teste ut og ferdigstille disse.

Hva er en ekspertgruppe?

For at aktivitetene skal være mest mulig relevante og tilpasset deltakerne setter vi ned ekspertgrupper som gjenspeiler deltakerne. Ekspertgruppene har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere samlingene, og bidra til ny kunnskap om temaet som er fokus for samlingen. 

Gruppen er satt sammen av personer med mer og mindre erfaring med å organisere samlinger fra før, men de har alle gjort seg erfaringer med tematikken. Å være med i ekspertgruppen er en måte å engasjere seg på, jobbe i et team med andre og lære og få en dypere forståelse av temaet for samlingen. 

Fakta om samlingen

TittelSamling: Workshops for å håndtere og svare hatprat
Dato7.-10. april 2024
FokusUtvikle nye workshops for å håndtere og svare hatprat, hvor resultatet blir ungdoms egne kampanjebidrag mot hatprat.
Målgruppe16 lokale ungdommer / ressurspersoner sammen med 8 voksne som med disse ungdom og forebygging i kommuner. Disse kan være lærere, ungdomsarbeidere, SLT-koordinatorer, utekontakter, osv.

Hva innebærer det å delta?

Ekspertgruppen består av fire personer og hver får 5000 kr i honorar (med forbehold om tilskudd). Å være med innebærer å delta på et fysisk forberedelsesmøte (senest 2 måneder før samlingen), samtlige fire dager av samlingen på Utøya og et digitalt oppfølging- og evalueringsmøte ca. 2 uker etterpå. Det er også muligheter for å ferdigstille ting vi har utviklet etter dette.

Vi finner datoer for forberedelses- og evalueringsmøtene sammen, mens selve samlingene kan ikke flyttes. Du får ansvar for å forberede og levere din del av programmet sammen med en annen på ekspertgruppa, samt har et felles ansvar for arrangementet. På selve samlingen møtes vi hver kveld for å følge opp programmet.

Koster det noe å være med?

Nei. Vi dekker reisekostnader for rimeligste reisevei, evt. overnatting og mat på forberedelses- og evalueringsmøter og på selve samlingen. Stopp hatprat koordinerer gruppen og holder i prosessen slik at man trenger ikke være bekymret for å sitte alene med ansvaret. 

Hvordan søker jeg?

Fyll inn søknadsskjema du finner ved å trykke lenken under. Søknadsfristen er søndag 14. januar 2024.