Ungdomskonferansen 2023: Hvordan skapes hat?

Radikalisering og polarisering preger samfunnet vi lever i, i dag. Samer har blitt utsatt for systematisk undertrykkelse i århundrer og utsettes fortsatt for hatprat og menneskerettighetsbrudd i dag. Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen viser konsekvensene av fornorskingen av samer, kvener…