Temakveld: Hvordan jobbe strategisk mot hatprat lokalt?

Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre for å løse det voksende problemet med hatprat i samfunnet. Kommunen er en viktig arena for å forebygge og respondere til hatprat. På temakvelden spør vi spørsmålet om hvordan lokale aktører kan jobbe sammen, systematisk og strategisk for å forebygge og svare hatprat. Gjennom eksempler på strategier, panelsamtale med sentrale aktører og rundebord mellom deltakerne vil vi utforske mulige svar på dette spørsmålet.

Studietur til Polen

Er du mellom 16 og 22 år?Vil du engasjere deg i å forebygge og bekjempe hatprat?Er du interessert i å lære mer om demokrati og menneskerettighetsbrudd i Polen? Hvis svaret på spørsmålene over er ja, bli med på studietur til…