Vil du bli ungdomsambassadør mot hatprat? Kom på samling!

Ungdomsambassadørene er de viktigste forkjemperne for menneskerettigheter og mot hatprat. På ambassadørsamling 10.-12. november møtes nye og gamle ambassadører for å forebygge hatprat sammen.
20230808_121256

Ungdomsambassadørene er Stopp hatprat sine viktigste forbilder og forkjempere i arbeidet med å forebygge og bekjempe hatprat.

Foruten demokratiske verktøy som høringer, stands, appeller, leserinnlegg, ekspertgrupper og paneler, er ung-til-ung workshops det viktigste verktøyet når ambassadørene møter andre ungdom for å lære om hatprat og hvordan det kan stoppes.

På samlingen blir nye og gamle ambassadører kjent med hverandre og får jobbe sammen. Her kan du bli ambassadør for Stopp hatprat og få verktøy og muligheter til å engasjere deg mot hatprat som en del av et fellesskap av ambassadører fra hele landet.

Det blir mulighet for å lære det du trenger, men også for å jobbe med å virkeliggjøre deres egne drømmeprosjekter, enten det er en podcast mot hatprat, en effektiv mediestrategi, en kampanje mot rasisme eller noe innovativt vi enda ikke har tenkt på.

Når10.-12. november (avreise fra Oslo 11.30 fredag og tilbake søndag kl 18.00)
HvorUtøya, en time fra Oslo.
MålgruppeUngdommer i alderen 15-23 år fra hele landet som vil være ambassadører mot hatprat. Disse kan for eksempel være fra ungdomsråd, -organisasjoner, -politikk, fritidsklubber, idretten, osv. 
PrisArrangementet er gratis og vi dekker rimeligste reisevei og opphold (verdi ca. 4000 kr)
SøknadsfristSøndag 15. 22. oktober.
Post for sosiale medierInstagram / Facebook

Mål

Formålet med samlingen er å bygge fellesskap, utvikle kunnskap og styrke engasjement og tilhørighet til nye og gamle ungdomsambassadører mot hatprat. 

Målene for samlingen er:

  • Rekruttere nye ungdomsambassadører.
  • Skape en arena hvor det er gøy å være engasjert. 
  • Planlegge ambassadør-aktiviteter.
  • Trygge ungdom til å delta i den offentlige debatten.
  • Lage en kampanje for menneskerettigheter og utforske hvordan støtte personer som har blitt utsatt for hatprat
  • Lære om hatprat og konsekvensene av hat i lys av Utøya sin historie og rolle som sted for læring og engasjement i dag.
  • Gi nye og gamle ungdomsambassadører kompetansen og verktøyene de trenger for å jobbe for menneskerettigheter og mot hatprat.

Hva innebærer det å være ungdomsambassadør?

Stopp hatprat sine ambassadører er ungdommer fra hele landet og er våre forbilder i kampen mot hatytringer. Som ambassadør får du jobbe med andre ungdommer og bevisstgjøre dem om problemet hatprat og lære dem hvordan de kan gjenkjenne, vurdere og svare hatprat. Du representerer kampanjen gjennom å holde workshops, påvirke samfunnet og delta i det offentlige ordskiftet. 

Å være ambassadør krever at du investerer tid og satser, men det gir også mulighet for å delta på arrangementer, gi uttrykk for dine meninger og representere Stopp hatprat i møte med myndighetene og offentligheten. Ambassadører må regne med å sette av 2-3 dager i måneden til ambassadøroppgaver.

Oppgavene til ambassadørene varierer fra holde workshops eller appeller, delta i panelsamtaler eller innspillsmøter, organisere arrangementer, stå på stand, lage podcasts, være aktive i sosiale media eller skrive leserinnlegg. Det er mange muligheter for deg som er selvstendig og initiativrik, og som samtidig vil være en del av en gruppe og vil samarbeide med andre. 

Program

Fredag 10. novemberLørdag 11. novemberSøndag 12. november

11.30 Avreise Oslo S med fellesbuss og bussquiz
12.30 Ankomst Utøya
08.00 Frokost (til kl 09)08.00 Frokost
09.00 Intro for dagen

09.15 Parallel session: Hva er verst for nye og hvordan møte utfordringer i workshopen med erfarne

10.30 Stillheten sårer: hvorfor reagerer ikke tilskuere når noen blir utsatt for diskriminering? Rapport, video og øvelse av Norges Institusjon for menneskerettigheter, Amnesty og Catalysts.
09.00 Intro for dagen: Kampanje 2024

09.30 Arbeidsgrupper: Jubileumskampanje, hvordan svare hatprat og motnarrativer.
12.30 Lunsj12.30 Lunsj12.30 Lunsj
13.30 Omvisning på Utøya for nye og sjekk-inn siden sist for erfarne

16.00 Introduksjoner Bli kjent og teambuilding, gjennomgang av mål og program
14.00 Panelsamtale: Norsk nok? Norge i perspektiv

15.15 Parallelle workshops: Erfaringer med å demonstrere mot vindmøllene på Fosen og workshop i konflikthåndtering

16.30 Jødiske veivisere: moderne antisemittisme

17.30 Oppsummering
13.30 Arbeidsgrupper fortsetter

14.30 Erfaringsutveksling: Hvordan engasjere seg og hvordan bli komfortabel som ambassadør?

15.30 Evaluering
18.00 Middag18.00 Middag16.00 Avreise fra Utøya

18.00 Ankomst Oslo S
20.00 Filmvisning: “Hør Her’a!” (TBC)20.00 TALENKONKURRANSE!!!

Samlingen organiseres i samarbeid med Utøya AS og er finansiert av Sparebankstiftelsen, Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin støtteordning for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.